Bài học Kỹ Năng
Thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2012
Dùng Sơ Đồ Xương Cá Để Tìm Nguyên Nhân & Giải Pháp Cho Vấn Đề

Lịch sử

- Biểu đồ xương cá ( fishbone diagram ) hay biểu đồ nguyên nhân – kết quả có tên gốc là phương pháp Ishikawa là 1 phương pháp nhằm nhận diện vấn đề và đưa ra giải pháp trong quản lý, lãnh đạo.

- Được ông Kaoru Ishikawa đưa ra vào những năm 1960. Ông là người tiên phong về quản lý chất lượng tại nhà máy đóng tầu Kawasaki và được xem là người có công với quản lý hiện tại.

Biểu đồ xương cá là gì

- Được xem là 1 trong 7 công cụ cơ bản của Quản lý chất lượng, bao gồm Histogram, ParetoChar, checksheet, control chart, Flowchart và scatter diagram

- Nó được gọi là xương cá vì biểu đồ này có hình dạng giống xương cá

Cheese Training - Dùng Sơ Đồ Xương Cá Để Tìm Nguyên Nhân & Giải Pháp Cho Vấn Đề

Sử dụng nó khi nào

- Khi có nhu cầu tìm hiểu 1 vấn đề, xác định nguyên nhân gốc.

- Khi muốn tìm ra tất cả các lý do dẫn đến phát sinh vấn đề, tiến trình giải quyết vấn đề khó khăn, các vấn đề phát sinh khác hoặc những thất bại.

- Khi muốn tìm hiểu lý do dẫn đến tiến trình không đưa đến kết quả mong muốn

- Đặc biệt là để tìm ra cốt lõi, nguyên nhân ( chính và phụ ) của vấn đề

Biểu đồ Xương cá hỗ trợ như thế nào

- Một Biểu đồ Xương cá sẽ trình bày cho bạn những nguyên nhân của vấn đề và những lý do tại sao bạn không cải tiến như bạn nên làm.

- Biểu đồ Xương cá cho phép bạn nghiên cứu những nguyên nhân, quyết định những nguyên nhân nào bạn có thể kiểm soát và những cái nào bạn không thể. Dựa vào đó bạn có thể kiểm soát, sau đó bạn có thể bắt đầu phát triển các chương trình cải tiến với những mục tiêu cụ thể trong đầu. Nó cho phép bạn đi tới gốc rễ của vấn đề chứ không phải triệu chứng.

Các bước tạo một Biểu đồ Xương cá

1. Xác định vấn đề: ghi lại chính xác vấn đề một cách chi tiết ( áp dụng 5w: what, who, when, where, how). Viết vấn đề vào ô bên phải tờ giấy. Sau đó kẻ một đường ngang, chia giấy của bạn ra làm 2. Lúc này bạn đã có “đầu & xương sống” của con cá trong sơ đồ xương cá

2. Xác định các nhân tố ảnh hưởng: ứng với mỗi nhân tố, vẽ một nhánh “xương sườn”. Cố gắng liệt kê càng nhiều nhân tố càng tốt, ví dụ hệ thống, cơ sở vật chất, máy móc, nguyên liệu, yếu tố bên ngoài ..v..v… Nếu bạn có 1 nhóm để xử lý vấn đề thì đây là lúc cần áp dụng các kỹ thuật brainstorming

3. Tìm ra nguyên nhân có thể có, thuộc về từng nhân tố (đã tìm ra trong bước 2) , ứng với mỗi nguyên nhân, lại vẽ một “nhánh xương con”. Nếu nguyên nhân của bạn quá phức tạp, có thể chia nhỏ nó thành nhiều cấp.

4. Phân tích sơ đồ: sơ đồ đã xây dựng là một danh sách đầy đủ các nguyên nhân có thể xảy ra, bạn có thể kiểm tra, khảo sát, đo lường .v..v.. để xác định đâu là các nguyên nhân chính rồi từ có có những kế hoạch cụ thể để sửa chữa.

Ví dụ phân tích các nguyên nhân của vấn đề: "Nhân viên không áp dụng những phương pháp mới đã được đào tạo". Sau khi thảo luận để tìm ra nguyên nhân, nhóm làm việc biểu diễn bằng 1 sơ đồ xương cá như sau:

Cheese Training - Dùng Sơ Đồ Xương Cá Để Tìm Nguyên Nhân & Giải Pháp Cho Vấn Đề

 

Thêm một ví dụ chi tiết hơn về vấn đề "Thiếu kỹ năng quản lý":

Cheese Training - Dùng Sơ Đồ Xương Cá Để Tìm Nguyên Nhân & Giải Pháp Cho Vấn Đề

(Cheese Group - Tổng hợp từ tamviet.edu.vn,hapm.info,conduongthanhcong.com)

  • TrangChiTiet - KN - Bottom-FE3M