English Study Funny Stories
Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2012
Funny stories - Creative Imagination

Creative Imagination

Cheese Talk - English Speaking Club In Ho Chi Minh City - English With Fun  - funny stories - Creative Imagination

A well-known Royal Academician who noticed a drawing of a fish by a pavement-artist asked the man what sort of fish it was supposed to be.

"A shark, sir !"

"But you've never seen a shark," said the R.A

"That's true, sir", the man agreed : "but then, don't some of those Academy chaps paints angels ?"

----------------------------------------------------------------------

Óc tưởng tượng sáng tạo

Một viên sĩ Hàn Lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè bèn hỏi : -

Theo anh thì đây là loại cá gì ?

- Cá mập đấy, thưa ngài.

- Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? - viện sĩ hỏi.

- Ðúng vậy, - chàng họa sĩ đồng ý, - nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện Hàn Lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ ?

Related Articles :

>> Funny Stories - A Policeman And A Reporter
>> Funny Story - The City Boy And A Donkey
>> Funny Story - Who Is The Most Obedient?

More English funny stories at Funny Stories

(Cheese Group - Sưu tầm từ sanchoituoitre)
Cheese Talk - English Speaking Club In Ho Chi Minh City - English With Fun & Inspiration