Hoạt Động Tin tức
Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2012
Hội thảo "Tạo động lực để chinh phục đỉnh cao"
Động lực là dòng huyết mạch cho sự phát triển, là cơ hội giải phóng hết những năng lượng tiềm ẩn của mình. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn sở hữu nguồn sức mạnh vô hạn ấy không?
Thời gian: Thứ bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2012 từ 13:30 đến 17:00.
Địa điểm: Hội trường C - ĐH KHXN&NV - Linh Trung - Thủ Đức

Hội thảo "Tạo động lực để chinh phục đỉnh cao"

(Cheese Group)