English Study Proverbs
Thứ tư, ngày 7 tháng 11 năm 2012
Proverbs - close / near at hand

Cheese Talk - Top English Speaking Club Ho Chi Minh - Sai Gon - Cheese Talk   câu lạc bộ tiếng Anh số 1 Thành phố Hồ Chí Minh - English Proverbs - close / near at hand

Close / near at hand : close to you in time or distance (Oxford Advanced Learner's Dictionary)
=> Gần trong tầm tay ( về vị trí, thời gian ).

Example:
1. I love living in this town, having a lot of basic shops and services close at hand is a great thing.

=> Tôi thích sống ở thị trấn này, có thật nhiều các cửa hàng & dịch vụ cơ bản ở gần thật là tiện lợi.

2. It's a good habit to keep all the ingredients close at hand when you are cooking.
=>  Để tất cả các nguyên liệu ở gần tầm tay khi bạn đang nấu ăn là 1 thói quen tốt.

Related articles:

>> Speak your mind
>> On the open market
>> Laughter is the best medicine
>> To bide one's time

(Cheese Group - Trung Hiếu)
Cheese Talk - English Speaking Club In Ho Chi Minh City - English With Fun & Inspiration