Thứ bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2013 từ 06:00 đến 22:00.
Chương trình từ thiện Góp Nắng Xuân
Góp Nắng Xuân là một chương trình thường niên của Ngàn Hạc Giấy dành cho đồng bào dân tộc thiểu số với mục tiêu chia sẻ khó khăn với đồng bào, thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết Âm Lịch.
Thời gian: Thứ bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2013 từ 06:00 đến 22:00.
Địa điểm: Ea Rớt, Cư Pui, Krông Pông, Đaklak

 

cheesegroup.com - Cheese Group - Website kỹ năng sống, kỹ năng mềm, phát triển cá nhân, học tiếng Anh online, thông tin sự kiện hội thảo hàng đầu Việt Nam - Chương trình từ thiện Góp Nắng Xuân

Ủng hộ tài chính

Tham gia cùng Ngàn Hạc Giấy

Hồ sơ "Góp Nắng Xuân 2013"

Tải về toàn bộ
Giới thiệu Góp Nắng Xuân
Thông tin tiền trạm
Chương trình hoạt động
Dự toán
Thư ngỏ (để in)

(Cheese Group)

  • Event Detail - Bottom-FE3M