Được lì xì MỘT TRIỆU ĐÔ trong năm mới, bạn nghĩ sao?!
This week, at Cheese Talk, we will be talking about this tradition & and giving lucky gifts to each others. Remember to come and receive lucky from Cheese Talk ^^.
pause
  • BÍ QUYẾT THÔNG THẠO TIẾNG ANH TRONG 3 THÁNG
  • BÍ QUYẾT THÔNG THẠO TIẾNG ANH TRONG 3 THÁNG
BÍ MẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH DOANH ONLINE THÀNH CÔNG
Thời gian: Thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2015 từ đến .
BÍ QUYẾT THÔNG THẠO TIẾNG ANH TRONG 3 THÁNG
Thời gian: Thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2015 từ 18h00 đến 20h30.
Hội thảo "GIẢI MÃ BẢN ĐỒ TƯƠNG LAI"
Thời gian: Chủ nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014 từ 08h30 đến 12h30.
Địa điểm: Khách sạn Liberty Central, 179 Lê Thánh Tôn, Q1
Vui đón tết Quý Tỵ - Nhận lì xì TRIỆU ĐÔ
Được lì xì MỘT TRIỆU ĐÔ trong năm mới, bạn nghĩ sao?!
Thời gian: Thứ sáu, ngày 8 tháng 2 năm 2013 từ đến .
CHEESE TALK (English Club): Lucky money for a cool new year!
This week, at Cheese Talk, we will be talking about this tradition & and giving lucky gifts to each others. Remember to come and receive lucky from Cheese Talk ^^.
Thời gian: Thứ năm, ngày 31 tháng 1 năm 2013 từ 18:30 đến 21:30.
Địa điểm: Trà Sữa 777, 111 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận
Chương trình từ thiện Góp Nắng Xuân
Góp Nắng Xuân là một chương trình thường niên của Ngàn Hạc Giấy dành cho đồng bào dân tộc thiểu số với mục tiêu chia sẻ khó khăn với đồng bào, thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết Âm Lịch.
Thời gian: Thứ bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2013 từ 06:00 đến 22:00.
Địa điểm: Ea Rớt, Cư Pui, Krông Pông, Đaklak
CHEESE TALK (English Club): Beautifying yourselves for the Tet Holidays
So what have you done in order to beautify yourselves and be ready for the Tet Holidays?
Thời gian: Thứ năm, ngày 24 tháng 1 năm 2013 từ 18:30 đến 21:30.
Địa điểm: Trà Sữa 777, 111 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận
CHEESE TALK (English Club): GOOD and BAD SIDES of Staying-in-bed late
All people love weekends. Why? Simply because we'll have time for our families, friends, ourselves and 1 of the reason is that we can stay-in-bed until as late as we want.
Thời gian: Thứ năm, ngày 17 tháng 1 năm 2013 từ 18:30 đến 21:30.
Địa điểm: Trà Sữa 777, 111 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận
CHEESE TALK (English Club): Behave when go out, be tough guy or a wimp?
Everyday we go out, we can easily see people arguing, sometimes it leads to an incident, and all those are just started from insignificant things...
Thời gian: Thứ năm, ngày 10 tháng 1 năm 2013 từ 18:30 đến 21:30.
Địa điểm: Trà Sữa 777, 111 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận
CHEESE TALK (English Club): Great plans for new year
Let's discuss and find out the good ways that we can use to set our new year's goals.
Thời gian: Thứ năm, ngày 3 tháng 1 năm 2013 từ 18:30 đến 21:30.
Địa điểm: Trà Sữa 777, 111 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận

Trang12345
  • Category Event - Middle
  • Category Event - Bottom-FE3M