Sinh ra trong gia đình có bố là liệt sĩ và mang trong mình ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, chàng trai Nguyễn Sơn Lâm với hình hài bé nhỏ cùng đôi nạng gỗ đã và đang từng ngày đấu tranh với nghịch cảnh để trở thành một biểu tượng của nghị lực phi thường và ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Dù mới chỉ ngoài 30, nhưng cái tên Nguyễn Ngọc Minh đã gắn liền với sự hình thành và phát triển của Cheese Group trong suốt thời gian qua...
Có ai đó đã từng nói rằng “Nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa con người với con người” thì điều đó hoàn toàn đúng khi nói về một nhân vật điển hình phong cách tại Cheese Group. Anh là Nguyễn Thanh Xuân...
Khi tham gia vào các hoạt động của Cheese Group, hãy hướng sự chú ý đến một chàng trai với đôi kính dày, gương mặt rạng rỡ và thường xuyên cười nói, đó là một nhân vật nòng cốt của Cheese Group. Anh tên Đặng Hồng Quý.
pause
  • Category - Top 1-FE3M
  • Category - Top 2-FE3M
Cheese Training - Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm Sinh ra trong gia đình có bố là liệt sĩ và mang trong mình ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, chàng trai Nguyễn Sơn Lâm với hình hài bé nhỏ cùng đôi nạng gỗ đã và đang từng ngày đấu tranh với nghịch cảnh để trở thành một biểu tượng của nghị lực phi thường và ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Speaker Cheese Training - Nguyễn Ngọc Minh Dù mới chỉ ngoài 30, nhưng cái tên Nguyễn Ngọc Minh đã gắn liền với sự hình thành và phát triển của Cheese Group trong suốt thời gian qua...
Speaker Cheese Training - Nguyễn Thanh Xuân Có ai đó đã từng nói rằng “Nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa con người với con người” thì điều đó hoàn toàn đúng khi nói về một nhân vật điển hình phong cách tại Cheese Group. Anh là Nguyễn Thanh Xuân...
Speaker Cheese Training - Đặng Hồng Quý Khi tham gia vào các hoạt động của Cheese Group, hãy hướng sự chú ý đến một chàng trai với đôi kính dày, gương mặt rạng rỡ và thường xuyên cười nói, đó là một nhân vật nòng cốt của Cheese Group. Anh tên Đặng Hồng Quý.

Trang1
  • Category - Middle